Vinkmobiel
Duurzame buurttaxi van en voor Vinkhuizen
Uitgevoerd door Logo Welmobiel

Duurzaam

Vinkmobiel dient meerdere doelen van duurzame wijkontwikkeling:

Inclusiviteit

Iedereen die woont in Vinkhuizen moet kunnen deelnemen aan wat hier te doen is. Dat geldt ook voor wie niet goed uit de voeten kan. Vinkmobiel helpt om zelfredzaam te zijn én in contact te zijn met andere buurtbewoners. Dus voor noodzakelijke dingen als boodschappen doen of een bezoekje aan huisarts of fysiotherapeut. En ook voor een bezoekje aan vrienden in de wijk, een maaltijd in een wijkrestaurant, activiteiten van WIJ-Vinkhuizen, of in ’t Vinkhuys, de Wende, Magma etc. Zo hoeft niemand iets te missen.

Zinvol vrijwilligerswerk

De vinkmobielen worden bestuurd door vrijwilligers uit de wijk. Vrijwilligers helpen om de ritjes voor iedereen betaalbaar te houden. Daarnaast doen ze contactrijk en sociaal nuttig werk waar de wijk sterker en mooier van wordt. Bovendien levert het perspectief voor henzelf, want er is doorstroming naar betaald werk.

Emissievrij vervoer

Vinkmobielen zijn elektrisch; dus duurzaam, stil en schoon.

Deelmobiliteit

Vinkmobiel draagt bij aan terugdringen van autobezit en daarmee aan zuiniger zijn met schaarse grondstoffen, en aan minder parkeerplekken en daardoor meer kansen voor groen. Ook buiten de rijtijden werkt dat door want dan zijn de vinkmobielen beschikbaar als deelauto.