Vinkmobiel
Duurzame buurttaxi van en voor Vinkhuizen
Uitgevoerd door Logo Welmobiel

Tijdlijn

Ontwikkeling

2014
2014

Idee gestart door Wilko Eskes (directeur wijkcentrum ‘t Vinkhuys) en Antina van der Ploeg (algemeen ondersteuner zorginstelling Lentis) om isolement bij ouderen en gebrek aan zichtbaarheid daarvan voor zorgverleners in Vinkhuizen tegen te gaan. Zij hebben de elektrische karretjes in een andere stad gezien en wilden dit graag ook in Vinkhuizen gaan inzetten. DAM Noord kwam erbij als vervoersbedrijf dat al vergelijkbare initiatieven elders had gerealiseerd.

2014-2016

Benadering wethouders

2016
2016

Vereniging Noorden Duurzaam is betrokken om de democratische organisatie te ondersteunen en stelt de eerste conceptversie van het convenant op. Antina van der Ploeg en Alex Oldenburger van Optilease (leverancier van voertuigen van DAM) hebben op uitnodiging van de Vereniging een duo-presentatie gedaan bij een workshop. Als deel van de Duurzame Mobiliteitstafel van Vereniging Noorden Duurzaam is onderzoekster Wendy Tan van de Rijksuniversiteit Groningen hierbij betrokken. Na een deelname in een Europese aanvraag (niet gehonoreerd) bleef de onderzoekster het project met kennis (mbt mobiliteit) steunen en het project voor verder onderzoek volgen.

2017
2017

Afgewezen voor ouderenfonds omdat niet innovatief genoeg. Wel deelsubsidie gewonnen via Ondernemers Challenge en aanvraag ingediend bij Oranjefonds. Terugtreden van DAM Noord als operationeel bedrijf voor het project. Workshop over Vinkmobiel voor alle betrokkenen, begeleid vanuit het onderzoeksprogramma R-LINK.

2018

Na vele discussies over het als coöperatie blijven of een meer commercieel model adopteren werd besloten om ervaren sociaal ondernemers te betrekken in de initiatiefgroep. Wijkmobiel (ondertussen ‘WelMobiel’) is na vertrek van DAM op eigen initiatief begonnen met het voorbereiden van een vervoersdienst in de Vinkhuizen. De initiatiefgroep heeft daarop een positie als projectkoepel gekozen (ipv projectuitvoerder) en heeft WelMobiel uitgenodigd om in de initiatiefgroep deel te nemen.

2019
2019

(januari) begin eerste voertuigen in gebruik.

2020
2020

Uitbreiding met initiatiefgroepen voor kleinschalige wijkmobiliteit in de wijken Beijum en Lewenborg, onder begeleiding van Frits Roelfsema (penningmeester bij Noorden Duurzaam). Na kortsluiting en uitbranden van een voertuig (model golfkar) besluit WelMobiel over te stappen op elektrische auto’s. Door corona wordt enige tijd niet gereden.

2021
2021

De gemeente besluit om projecten voor kleinschalige wijkmobiliteit voor de komende jaren structureel te ondersteunen. Uitbreiding met initiatiefgroepen voor kleinschalige wijkmobiliteit in de wijken Oosterpark en Hoogkerk. De eerste lichting auto’s wordt ingeruild voor nieuwe KIA’s met een voldoende hoge instap. Het Convenant Vinkmobiel wordt afgerond. De ondertekening wordt uitgesteld vanwege corona.

Colofon

Deels overgenomen uit het artikel ‘Vinkmobiel’ van Melika Levelt op https://www.hva.nl/urban-technology/gedeelde-content/contentgroep/r-link/praktijkvoorbeelden/vinkmobiel/vinkmobiel.html. In dit artikel zijn ook interviews met enkele initiatiefgroepleden te vinden.