Vinkmobiel
Duurzame buurttaxi van en voor Vinkhuizen
Uitgevoerd door Logo Welmobiel

Initiatiefgroep

Wijkbrede samenwerking

Vinkmobiel is een samenwerking van organisaties van de wijk Vinkhuizen, aangevuld met experts van buiten. Ze staan in de buitenring in het schema hieronder, gesorteerd in vijf geledingen (wetenschap, bewoners, overheid, bedrijven en voorzieningen) die de samenleving representeren. Vanuit elke geleding worden bijdragen geleverd aan Vinkmobiel. De belangrijkste daarvan zijn weergegeven door de pijlen naar de binnencirkel. De bijdragen versterken elkaar en tellen op naar een goed werkende dienst voor kleinschalige wijkmobiliteit.

Vinkmobiel in de vorm van een campagnecanvas

Leden

Een deel van de partijen werkt samen in de Initiatiefgroep Vinkmobiel:

 1. Wetenschap
  • Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen / Wageningen University and Research
 2. Burgers
  • Stichting Seniorenplatform Vinkhuizen
 3. Overheden
  • Het Gebiedsteam West is samenwerkingspartner van de Initiatiefgroep en kan desgewenst toetreden.
 4. Bedrijven
  • De Winkeliersvereniging Vinkhuizen kan desgewenst toetreden.
  • De Bedrijvenvereniging West kan desgewenst toetreden.
 5. Voorzieningen
  • Stichting WelMobiel
  • Stichting Lentis
  • Stichting ’t Vinkhuys
  • Vestiging WIJ Vinkhuizen van de stichting WIJ Groningen   
 6. Onafhankelijke voorzitter: Vereniging Noorden Duurzaam

Convenant

De samenwerking in de initiatiefgroep is vastgelegd in het onderstaande convenant. Dat benoemt wie de leden van de initiatiefgroep zijn, waarom Vinkmobiel belangrijk is, en welke afspraken er zijn gemaakt over taakverdeling, overleg, geldzaken en communicatie.